Vanliga frågor

... om försäkringen

... om Vård Online

... om återförsäljares kund

... från företag om gruppavtalet

... om försäkringen

Vad kostar försäkringen?

En individuell försäkring premieberäknas efter ålder, val av produkt och ger en högre kostnad om du röker. En gruppförsäkring har ett fast pris. Se "Produkt och pris/Företag" eller "Produkt och pris/Individ".

Vilka premieökningar kommer jag att få?

Våra individuella premier ökar i takt med ålder och en indexering på årsbasis. Se premietabell under "Produkt och pris/Individ".

Jag vill säga upp min försäkring. Hur gör jag?

Vi vill ha din uppsägning skriftligt. Du kan maila den till oss. Ange avtalsnummer samt namn på den vars försäkring ska avslutas. Vi avslutar din försäkring från och med den 1:a i nästkommande månad.

Får jag tillbaka pengar vid en uppsägning?

Ja, om du säger upp din försäkring och har betalat in premier för en längre tid så återbetalar vi den överskjutande premien. Ange ditt kontonummer för återbetalning i samband med uppsägningen.

Gäller min försäkring vid resa utomlands?

Nej, din vårdförsäkring gäller inte på resa. De flesta hemförsäkringar täcker sjukdom vid resa. Kolla med ditt försäkringsbolag.

Kan jag byta betalare för min försäkring?

Ja, det finns en blankett för detta att ladda ner, se Produkt och pris/Individ - Byte av betalare.

Jag har autogiro, när dras pengarna?

Belopp och dragningsdatum framgår av din avisering som du fått. Vanligast är att dragningen görs den 1:a i månaden. Premien betalas i förskott.
​Om du har fått en faktura så ska den betalas, nästkommande avisering blir då för autogiro.

Vad ingår i min försäkring?

Du får vid varje nytt avtalsår ett försäkringsbrev som beskriver vilka försäkringsmoment som ingår i din försäkring. Om du vet vilken produkt du har kan du läsa mer om den i produktbladen du finner under "Produkt och pris".

Varför har jag fått ett undantag (klausul)?

Med bakgrund i de hälsoupplysningar du lämnat har vi gjort bedömningen att vi kan erbjuda dig försäkringen, men med undantag av något eller några försäkringsmoment. 

Hur lång tid tar det innan jag får den ersättning jag gjort anspråk på?

Vårt mål är att behandla ditt ersättningsanspråk inom 14 dagar. Du får en återkoppling via SMS, mejl eller brev när utgifterna återbetalas.

När kan jag få reseersättning?

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga resekostnader vid sjukhusinläggning och/eller operation. Vid specialistläkarbesök ersätts resekostnader om den försäkrade har längre än 15 mil mellan hemmet och behandlingsstället, enkel resa. Vi ersätter nödvändiga och skäliga resekostnader för en vuxen ledsagare vid sjukhusinläggning och/eller operation när den försäkrade är under 18 år och/eller när det är medicinskt nödvändigt. Alla resor ska förhandsgodkännas av DKV Hälsa. Bifoga orginalkvitton. 

Täcker försäkringen tandvård?

Försäkringen täcker inte konsultation, behandling, kontroll eller operation av tänder, tandsjukdom och tandskador hos tandläkare, tandläkarspecialist, tandhygienist eller tandtekniker.

Täcker försäkringen vård utomlands?

Försäkringen gäller för behandling i Norden hos/vid behandlare, sjukhus och kliniker som försäkringsgivaren har samarbetsavtal med. Detta betyder att all behandling ska påbörjas i Norden och att den försäkrade vid remisskrav i försäkringsvillkoren ska vara remitterad från läkarspecialist i Norden.

Försäkringen gäller för behandling i Norden även om skada eller sjukdom inträffar utanför Norden.

Om försäkringsgivaren inte hittar vårdgivare och/eller kompetens i Norden, kan försäkringsgivaren använda sig av vårdgivare i det europeiska nätverket, förslagsvis så nära Norden som det är möjligt.

Täcker försäkringen kostnader för medicin?

Försäkringen ersätter nödvändiga kostnader för receptbelagda läkemedel som omfattas av försäkringen och läkemedelsförmånen. Ersättningen avser kostnader upp till gränsen motsvarande högkostnadsskyddet under en 12-månadersperiod. Betalas direkt till apotek och ersätts i efterhand mot inskickat kvitto. 

Hur stor del av premien är skattepliktig?

60% av premien för vårdförsäkringen ska förmånsbeskattas av den anställde.

Jag har fått en påminnelse på en faktura jag har betalat. Varför?

Om vi fick inbetalningen något försenat så kan den ha bokförts efter att påminnelsen producerades.
Eller så kan något ha varit fel i referensangivelsen och vi har inte kunnat härleda betalning till dig/er.
Mejla till admin@dkvhalsa.se för att få säkerställt vad som hänt. 

Upp

... om Vård Online

Vad är Vård Online?

Vård Online är genom Doktor24 vår medicinska chattbot med specialistkompetenta läkare som är redo att hjälpa dig dygnet runt på din mobil och dator alla dagar i veckan.

Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online får du hjälp av DKV Hälsa att boka in en tid fysiskt.

Hur funkar det?

Steg 1: Klicka på Vård Online i DKV Hälsa appen

Steg 2: Starta chatten – ange ditt besvär och svara på frågor om hur du mår

Steg 3: Få hjälp – utifrån dina svar får du rätt vård direkt. Du kan träffa en läkare online, få råd för hur du behandlar dina besvär själv (egenvårdsråd) eller bli hänvisad till DKV Helpline, din vårdcentral eller akuten om ditt besvär behöver undersökas fysiskt.

Steg 4: Betala – Läkarbesök online och egenvårdsråd är gratis för dig som har en försäkring hos DKV. Blir du hänvisad till ett akut besök eller till din vårdcentral kommer du att få betala en patientavgift. Vi vill göra dig uppmärksam på att akuta besök inte omfattas av försäkringen.

Kan jag kontakta en läkare direkt via Doktor24?

För att det digitala besöket ska vara kostnadsfritt direkt behöver du söka vård online via DKV’s app DKV Hälsa. Om du skapar ett ärende direkt på Doktor24’s hemsida så kan du ansöka om ersättning hos DKV i efterhand.

Hur avbokar jag ett digitalt besök hos Doktor24?

Då mailar du kundtjanst@doktor24.se och meddelar ditt namn samt vilket datum och tid du hade för besöket. Maila aldrig personuppgifter såsom personnummer.

Vad händer om jag behöver ta prover eller röntgas?

Om Doktor24’s läkare bedömer att du behöver en röntgenundersökning, ultraljud eller en fysiologisk undersökning, hjälper de dig med en remiss som skickas till DKV Helpline. DKV Helpline kontaktar sedan dig för inbokning. I de fall du behöver ta blodprov, hänvisar Doktor24’s läkare dig till närmaste provtagningsställe.

Kan jag använda Doktor24 till mina försäkrade barn?

Ja det kan du göra.

Hur mycket kostar ett digitalt besök?

Det är kostnadsfritt för dig som är försäkrad hos DKV.

Vilka besvär och sjukdomar kan ni hjälpa mig med?

Doktor24 kan hjälpa dig med de flesta besvär och sjukdomar. Även om inte allt går att lösa digitalt kommer du få råd om hur du ska gå tillväga.

Hur fungerar den automatiska chatten som guidar mig till rätt vårdnivå?

Precis som 1177 guidar Doktor24’s chattbot dig till rätt vård direkt. Varje besök börjar med att du får svara på frågor om ditt besvär via den digitala vårdguiden. Om ditt besvär kan bedömas digitalt kan du gå vidare till ett läkarbesök. Om du behöver undersökas fysiskt får du antingen uppsöka vården själv om du upplever att du inte kan vänta eller bli inbokad via DKV Helpline. För lätta besvär som inte kräver läkarkontakt får du gratis rådgivning och tips på receptfri behandling direkt i appen. 

Vad händer om jag måste träffa en läkare fysiskt?

Om du söker för något där du direkt hänvisas till att uppsöka läkare akut rekommenderar vi att du bokar en akut tid på din vårdcentral eller besöker en närakut för mer brådskande fall. Hänvisas du till ett fysiskt besök som inte är akut kommer DKV Helpline kunna boka in dig till en specialist. Om Doktor24’s läkare under det digitala mötet bedömer att du behöver träffa en läkare fysiskt kommer du i chatten/videosamtalet få guidning hur du går tillväga.

Vad händer om jag måste träffa en specialistläkare?

Om Doktor24’s läkare bedömer att du behöver träffa en läkare med särskild specialistkompetens kan de hjälpa dig med en remiss. Remissen skickas till DKV som kontaktar dig vid inbokning.

Omfattas besöket av högkostnadsskyddet?

Nej, när du använder din försäkring omfattas besöket inte av högkostnadsskyddet.

Jag är under 18 år. Kan jag logga in med mitt BankID?

Nej, men däremot kan din vårdnadshavare söka vård för dig om du har en försäkring hos DKV. Din vårdnadshavare kan också söka kostnadsfri vård för dig på www.doktor24.se.

Hur gör jag om jag behöver en förnyad kontakt med läkaren?

Från det att läkarbesöket avslutas kan du ställa följdfrågor i upp till 7 dagar via Doktor24 och det kan då vara olika läkare som svarar dig. Efter 7 dagar måste du starta ett nytt ärende.

Kan jag använda Doktor24 i utlandet?

Ja det kan du förutsatt att du har ett svenskt mobilt BankID.

Finns det en engelsk version av Doktor24?

Ja, du ändrar språket under Inställningar när du är inloggad i appen.

Skriver ni ut recept?

Ja det gör vi, om läkaren bedömer att du är i behov av receptbelagd medicin. Vi arbetar utifrån nationella riktlinjer och anvisningar från läkemedelsverket. Våra läkare skriver inte ut narkotikaklassade läkemedel, biologiska läkemedel, cellgifter, hormoner eller andra ovanliga dyra läkemedel som du får förskrivet av din specialistläkare.

Kan jag få mitt recept förnyat?

Ja, om läkaren gör bedömningen att du är i behov av fortsatt medicinering, där Doktor24 har skrivit ut det första receptet, kan vi hjälpa till med detta. Vi förnyar aldrig beroendeframkallande läkemedel.

Kan jag få hjälp med preventivmedel?

P-piller och andra preventivmedel täcks inte av försäkringen och kan alltså inte hanteras via Doktor24 försäkring. På www.doktor24.se kan vi dock hjälpa dig med p-piller och andra preventivmedel om det inte finns medicinska hinder för detta.

Vem kan läsa min journal?

Endast den sjukvårdspersonal som har hand om din vård eller behöver känna till vissa uppgifter för att utföra sitt vårdarbete, har tillåtelse att läsa din journal. Den är belagd med sekretesskydd. Doktor24 följer de lagar och regler som används av alla vårdgivare i Sverige. När du söker vård inom försäkringen lämnas medicinska uppgifter om dig till ditt försäkringsbolag för bedömning av rätten till ersättning i ärendet. Du lämnar samtycke till detta i början av e-vårdsprocessen. I det fall du väljer att inte lämna samtycke, eller väljer att dra tillbaka ditt samtycke, kan försäkringen inte längre täcka kostnaderna besöket hos Doktor24.

Kan jag få tillgång till min journal?

Ja, om du vill läsa din journal som vi på Doktor24 har journalfört kan du vända dig till support@doktor24.se och skicka in din begäran så kommer vi att skicka ut din journalhandling per post.

Upp

... om återförsäljares kund

Är min kund försäkrad hos er?

Skicka in din fullmakt via Fullmaktskollen eller kontakta admin@dkvhalsa.se

Vilken premie betalar min kund?

Skicka in din fullmakt via Fullmaktskollen eller kontakta admin@dkvhalsa.se

Upp

... från företag om gruppavtalet

Vi saknar en faktura. Kan vi få en kopia?

Ja visst. Mejla oss till admin@dkvhalsa.se och ange gruppavtalsnummer och vilken period fakturan ni saknar gäller.

Kan en anställd som slutar hos oss överta försäkringen?

Ja. En försäkrad som har anslutits till försäkringen genom fullt-arbetsför-begreppet erbjuds att överta försäkringen utan att lämna hälsodeklaration om försäkringen varit ikraft och betald i minst 6 månader.

Kan vi byta betalare för vårt försäkringsavtal?

Ja, ni kan flytta hela avtalets försäkringsinnehav till annat bolag. Blankett för detta finns att ladda ner, se Produkt och pris/Företag - Flytt mellan bolag.

Vi vill säga upp avtalet. Kan vi göra det?

Vi behöver få er uppsägning skriftligt, det går bra att mejla. Ange ert gruppavtalsnummer och önskat datum för uppsägningen. Vi avslutar ert försäkringsavtal tidigast från och med den 1:a i nästkommande månad.

Vi har lagt in om betalning via autogiro, när dras pengarna?

Belopp och dragningsdatum framgår av din avisering som du fått. Vanligast är att dragningen görs den 1:a i månaden. Premien betalas i förskott.
Om ni får en faktura så ska den betalas, nästkommande avisering blir då för autogiro.

Hur stor del av premien är skattepliktig?

60% av premien för vårdförsäkringen ska förmånsbeskattas av den anställde.

Är premien avdragsgill för företaget?

Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren.

Vi har fått en påminnelse på en faktura vi har betalat. Varför?

Om vi fick inbetalningen något försenat så kan den ha bokförts efter att påminnelsen producerades.
Eller så kan något kan ha varit fel i referensangivelsen och vi har inte kunnat härleda betalning till dig/er.
Mejla till admin@dkvhalsa.se för att få säkerställt vad som hänt. 

Jag har fått en faktura som innehåller personer jag har avanmält. Varför?

Det kan bero på att vi inte har mottagit er avanmälan eller så utfördes ändringen när fakturan redan var producerad.

Vi kan ha utfört ändringen men det finns restbelopp kvar att betala.

Om du är osäker, vänligen mejla till admin@dkvhalsa.se och fråga.

Vårt avtal är uppsagt, men vi har fått ännu en faktura/dragning på autogiro. Varför?

Faktura eller avisering om autogirodragning kan redan ha varit utsänd innan vi mottog eller hann utföra uppsägningen.

Det kan vara ett restbelopp på försäkringen vid avslutat avtal.

Om avtalets försäkringar är till fullo betalda kan du bortse från fakturan. Ingen påminnelse kommer att sändas i detta fall.

Upp