Säker meddelandeservice

Vi är engagerade i att skydda din information! Därför använder DKV Hälsa en säker meddelandetjänst som garanterar att du kan vara säker på att informationen inte kommer att gå vilse.

DKV Hälsa Securemail är en krypterad webbportal som gör det säkert och enkelt att ta emot och svara på konfidentiell e-post från oss. Du kommer att få ett meddelande till din e-postadress om att du har ett nytt meddelande, som innehåller en länk till det säkrade meddelandet. Avsändaren kommer alltid att vara en DKV-anställd.

Länken i e-postmeddelandet ska alltid peka på webbplatsen https://securemail.dkvhalsa.se. Håll över länken utan att klicka för att bekräfta att den pekar på rätt plats. Då kan du vara säker på att det inte är ett phishing-försök.

För större kunder och samarbetspartners använder vi tvångs TLS-kryptering av all epostkommunikation. Kontakta din DKV-representant för att beställa tvingad TLS-kryptering mellan din organisation och DKV Hälsa.