Kundberättelser

Läs om tre personer som fått snabb och professionell hjälp via sin vårdförsäkring.

Snabb behandlingsstart vid prostatacancer

Kenneth gjorde en hälsokontroll 2012 där man tyvärr konstaterade att han drabbats av prostatacancer med metastaser. 

Väntetiderna för behandling i Sverige var långa, men Kenneth hade en vårdförsäkring i DKV Hälsa. Han kontaktade oss och fick snabbt en tid till sjukhuset Docrates i Helsinfors där hans behandling startade inom några dagar. Kenneth fick en personlig läkare och sjuksköterska som han kan vända sig till med sina frågor.

Kenneth vill lyfta fram att det inte är några väntetider på Docrates och att han får all information han kan önska om sin sjukdom och behandlingen, han får svar på sina frågor och - inte minst - den personliga omsorgen.

Slapp månader av väntan

Mikael skadar sin arm. Han har DKV Hälsas vårdförsäkring och kontaktar Helpline. Mikael får en tid till en axelspecialist dagen efter sin första vårdkontakt. Man gör en magnetröntgen som visar en skada som måste opereras.

Operation sker veckan därpå, den går väl och Mikael kan åka hem samma dag. Dagen efter operationen ringer man från den behandlande vårdenheten och frågar hur han mår och han blir samma dag även kontaktad för bokning av tid för sjukgymnastik. Efter några veckor startar sjukgymnastiken, prognosen för att han ska bli helt återställd är mycket god.

- Den vård och omsorg som jag fått, genom att använda mig av vårdförsäkringen och de läkare/sjukgymnaster som är anslutna till DKVs nätverk av behandlare, är helt enastående, säger Mikael.

Äntligen gjort något åt smärtan

Marie hade under många år haft känningar av en brännande, skärande smärta i foten och allt oftare fick hon svårt att gå. Till slut kontaktade hon DKV Hälsas vårdbokning Helpline och fick komma till en fotspecialist redan efter ett par dagar. Det Marie hade väntat så länge med att söka hjälp för visade sig ha en diagnos - Mortons syndrom. Veckan därpå fick hon tid för operation, som skedde under lätt narkos, och hon kunde åka hem samma dag.

- Det blev 10 dagars sjukskrivning med benet i högläge, det fick jag ta, och sedan dess har jag inte haft några problem alls med foten, säger Marie.