DKV Hälsa

Man kan inte försäkra sig mot sjukdomar, men...

DKV Hälsa erbjuder vårdförsäkring via privata alternativ för både företag och privatpersoner

DKV Hälsas vårdförsäkringar ger tillgång till bästa tänkbara privatvård. Vår ambition är att alltid ha ett starkt engagemang i personligt omhändertagande och trygghet för den enskilde individen.

DKV Hälsas försäkringar och tjänster ger ett komplement till den allmänna sjukvården genom vårt nätverk av enskilda specialister och privata sjukhus som vi har avtal med. Vårdförsäkring ger tillgång till en tjänst som ger hög tillgänglighet till kvalificerad privatvård, med undantag för den akutvård som den allmänna sjukvården tillhandahåller. Den försäkrade slipper väntetider och påverkar själv tidpunkt för läkarbesök och behandling. Försäkringen ersätter kostnader som uppkommer i samband med vård och behandling.

Starka ägare

Genom ägarna har DKV Hälsa såväl finansiell styrka som gedigen erfarenhet. DKV, Deutsche Krankenversicherung AG är Europas ledande försäkringsbolag inom vårdförsäkring. DKV ägs av Munich Re, världsledande återförsäkringbolag. Storebrand ASA är en ledande aktör på den nordiska marknaden för långsiktigt sparande och försäkringar. Genom ett joint venture äger Munich Re och Storebrand 50 % vardera i Storebrand Helseforsikring AS, DKV Hälsas moderbolag.

DKV  vårdförsäkring sedan 1927

Under nästan 100 år har DKV utvecklat försäkringslösningar. Inte för bilar. Inte för hus. Utan för människors hälsa. Den här specialiseringen ger DKV Hälsa en särställning på den svenska marknaden. Ingen annan har så lång, djup och bred kompetens inom vårdförsäkring.

Globala lösningar

I dag lever vi i en värld, där människor och kapital rör sig över gränser och mellan världsdelar som aldrig tidigare. DKVs mål är att erbjuda snabb tillgång till bästa möjliga medicinska hjälp för en rimlig kostnad för den försäkrade.

Starka samarbetspartners

DKV Hälsas försäkringstjänster erbjuds genom ett landsomfattande nätverk av privata specialister och privata sjukhus i flera länder. DKV Hälsa finns i Sverige sedan 1999 och våra försäkringar förmedlas genom samarbete med starka partners på återförsäljarsidan.