Second opinion

Du har rätt att få ytterligare medicinsk bedömning av annan specialistläkare om du drabbas av kritisk sjukdom och/eller skada eller om den behandling du behöver genomgå bedöms som särskilt riskfylld.

Du har rätt till en konsultation per försäkringsfall/diagnos, och konsultationen ska vara förhandsgodkänd av oss som försäkringsgivare.

Specialistläkare

I momentet specialistläkare ingår behandling, undersökning och diagnostisering av somatisk sjukdom. Momentet kan även innefatta nödvändiga undersökningar, tester och provtagning i direkt och omedelbar anslutning till behandlingen. Vi täcker nödvändiga mediciner och hjälpmedel som används och adminis­treras under specialistläkarbehandlingen. Läkaren ska vara legitimerad och offentligt godkänd. Det kan krävas remiss om detta framkommer i försäkringsbrevet. Din konsultation ska förhandsgodkännas av oss.

Specialistläkarbehandling innefattar inte inläggning på sjukhus och övernattning.

Besök hos specialistläkare betalas direkt till behandlaren av oss som försäkringsgivare. Har du bokat och betalat besöket själv så kan vi ersätta dig i efterhand mot inskickat originalkvitto. Besöket ska vara förhandsgodkänt av oss.

Försäkringsfall

Ett försäkringsfall ska anses ha inträffat vid den tidpunkt som den försäkrade blir undersökt eller uppsöker behandlare av en ersättningsbar sjukdom eller skada. Flera skador och sjukdomstillfällen som har ett medicinskt samband räknas som ett (1) försäkringsfall.

Psykologi

I momentet psykologi ingår behandling hos legitimerad psykolog/psykoterapeut steg II, för lättare psykiska besvär. Du får upp till 10 behandlingar per försäkringsfall. Det kan krävas att behandlingen ska vara remit­terad av läkare och den ska alltid förhandsgodkännas av oss.

Försäkringen täcker inte kostnader för behandling av psykoser eller andra allvarliga psykis­ka sjukdomar.

Personstöd ingår i psykologibehandling Topp

Momentet Psykologibehandling Topp ersätter dokumenterade utgifter för psykosocial rådgivning och psykologisk nödvändig behandling hos ett tvärprofessionellt team bestående av socionomer, legitimerade sjuksköterskor, psykolo­ger och psykoteraputer, steg II, för lättare psykiska besvär.

Momentet omfattar:

  • Samlevnadsproblem (familj, förhållande), max 5 rådgivningar (telefon eller online) och 10 konsultationer per försäkringsfall.
  • Anhörig- och trivselproblem, max 5 telefonrådgivningar per försäkringsfall.
  • Juridisk konsultation, max 1 telefonrådgivning per försäkringsfall.
  • Ekonomisk konsultation, max 1 telefonrådgivning per försäkringsfall.

Psykologibehandling Topp kan användas dygnet runt för rådgivning och konsultation i förbindelse med aktuella psykosociala problem. Behandling startar alltid via kontakt med vår Helpline. Saklig värdering och vägledning via telefon eller onlineservice ligger till grund för start av behandling.

Vårdförsäkring kontra sjukförsäkring

En vårdförsäkring ger dig vård när du blir sjuk, försäkringen betalar för vården. En sjukförsäkring betalar ut pengar för förlorad inkomst.