Ersättningsanspråk

Här kan du fylla i dina ersättningsanspråk online. Vill du hellre fylla i papperblanketter går det bra, du finner dem här: FÖR BEHANDLING eller FÖR RESA.

Om du har haft egna utlägg kan du ansöka om ersättning för kostnader i samband med avslutad/genomförd behandling. Du kan även ansöka om ersättning för resor i de fall som det ingår i försäkringen. Fyll i dina ersättningsanspråk här och bifoga originalkvitton och eventuell remiss senast 12 månader efter avslutat besök/behandling. Kostnaden ska vara förhandsgodkänd av oss.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga resekostnader vid sjukhusinläggning och/eller operation. Vid specialistläkarbesök ersätts resekostnader om den försäkrade har längre än 15 mil mellan hemmet och behandlingsstället, enkel resa. Vi ersätter nödvändiga och skäliga resekostnader för en vuxen ledsagare vid sjukhusinläggning och/eller operation när den försäkrade är under 18 år och/eller när det är medicinskt nödvändigt. Alla resor ska förhandsgodkännas av DKV Hälsa. Bifoga kopior på originalkvitton.