Best Care – när bara det bästa är gott nog

Vad är Best Care?

Best Care är ett medicinskt nätverk i Tyskland, bestående av noga utvalda specialistläkare och sjukhus baserat på kontinuerliga mätningar av kompetens och resultat. DKV Hälsa är ensamma i Sverige om att erbjuda medicinsk bedömning och behandling genom Best Care. Vid cancer och andra allvarliga diagnoser där det i Sverige finns ett begränsat utbud utöver den offentliga sjukvården kan Best Care vara ett mycket värdefullt alternativ eller komplement.

Oberoende medicinsk bedömning

En läkare i Best Care-nätverket, med specialisering inom din sjukdom/diagnos, gör en grundlig medicinsk bedömning och ger rekommendationer om vidare behandling. Den medicinska bedömningen levereras i regel i form av en skriftlig rapport, men kan även presenteras muntligen vid en konsultation. En sådan oberoende bedömning eller "second opinion" ger dig och din läkare trygghet i vetskapen om att rätt diagnos har ställts och att du får bästa möjliga behandling. Du kan följa den planerade behandlingen i Sverige medan bedömningen utarbetas.

Behandling i Tyskland

Om du och din läkare finner det lämpligt kan vi erbjuda att flytta hela eller delar av behandlingen till Tyskland. Detta kan vara aktuellt bland annat i fall där behandlingen inte finns i Sverige eller där läkare i Best Care-nätverket har unik expertis och erfarenhet inom den aktuella sjukdomen/diagnosen. Behandlingen görs av den läkare och det sjukhus som rekommenderas av Best Care, baserat på dina medicinska upplysningar.

Vi hjälper dig med allt det praktiska

Vår Helpline med sjukvårdspersonal är länken mellan dig och Best Care. Helpline ordnar med allt det praktiska, från översättning av din journal till bokning av besökstid och resa.

Garantitid

Vi garanterar en skriftlig rapport med en medicinsk bedömning inom max 14 arbetsdagar efter att vi har mottagit nödvändig medicinsk dokumentation. Detsamma gäller konsultation eller behandling i Tyskland i de fall detta avtalats utan skriftlig rapport i förhand.