Ladda ner

Här finner du blanketter, formulär och informationsmaterial som du kan ladda ner till din dator. Flera av dem kan fyllas i på skärmen och sedan sparas, mejlas eller printas.

Ansökningsblanketter

Ansökan gruppförsäkring

Påanmälan / avanmälan

Ansökan individuell försäkring

Ansökan medförsäkrad

Byte av betalare individ

Byte av betalare företag

Autogiromedgivande

Produktinformation

Produktblad gruppförsäkring 2018

Produktblad individuell försäkring

Produktblad medförsäkrad 2018

Förmånsbeskattning

Ersättningsanspråk

Ersättning för behandling

Ersättning för resa

Våra villkor

Villkor #13, försäkring tecknad före 2009-12-01

Villkor #14, försäkring tecknad efter 2009-12-01

Villkor #15 Hälsoförsäkring 2018

GDPR

GDPR brev till försäkringskunder

IPID

IPID Faktablad för försäkringsprodukt