Undantag eller premietillägg?

Det kan finnas anledning att ompröva vår tidigare bedömning baserad på din hälsodeklaration.

Om du varit behandlings- och symptomfri under en längre tid, från 2 år och uppåt, så kan du i vissa fall begära att vi omprövar vårt beslut som resulterat i undantag eller premietillägg i din försäkring. Se vad som står om detta i ditt försäkringsbrev.

För att vi ska kunna ompröva vårt tidigare beslut behöver vi ett intygande från dig och i vissa fall ett läkarutlåtande. Du kan kontakta oss för vidare information via vårt kontaktformulär (länk) eller telefon 08-619 62 00, #3.