Integritetspolicy enligt GDPR

DKV Hälsa behandlar dina personuppgifter.

Våra kunders förtroende är vår största tillgång och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Alla dina personuppgifter måste vara trygga hos oss. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra kunders och besökares personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som kan kopplas direkt eller indirekt till dig som person. Det kan vara namn, adress, personnummer, IP-adress, platsdata, hälsouppgifter och information om vilka produkter du har köpt från oss.

Insamling av personuppgifter

DKV Hälsa behandlar personuppgifter främst i samband med kundhantering, fakturering och genomförande av de avtal vi har ingått med våra kunder.

Dessutom behandlar vi personuppgifter för följande ändamål:

  • uppföljning av kunder och marknadsföring
  • riskanalys av kunder och kreditportföljer
  • förebyggande och upptäckt av brott
  • ljudinspelning av telefonsamtal

DKV Hälsa samlar vanligtvis in informationen direkt från dig. Ibland får vi information från andra källor, som kan vara både offentliga och privata institutioner.

Vi informerar dig när vi samlar in uppgifter, så länge det inte beror på lagkrav, om delgivning är omöjlig eller oproportionerligt svår, eller om vi vet att du redan är medveten om att vi hämtar in dessa uppgifter.

Kundundersökningar

När du har varit i kontakt med DKV Hälsa frågar vi dig hur din upplevelse var. Då lär vi oss mer om hur vi kan erbjuda våra kunder ännu bättre produkter och tjänster. Med hjälp av dessa återkopplingar kan vi också mäta effekten av förbättringsåtgärder och titta på kopplingen mellan kundtillfredsställelse och kundbeteende över tiden.

Om du inte vill dela denna typ av information med oss, vänligen svara inte på undersökningen vi skickar dig.

Utlämning av personuppgifter

Internt i koncernen

DKV Hälsa är ett bolag inom Storebrandkoncernen. Internt i koncernen har vi ett gemensamt kundregister som är tillgängligt för alla koncernföretag. Syftet med detta företags kundregister är att ge våra kunder bästa möjliga service samt information och erbjudanden om produkter och tjänster vi erbjuder.

Koncernens gemensamma kundregister innehåller denna information om dig:

  • namn
  • identitetsnummer
  • adress
  • kontaktuppgifter
  • information om vilket gruppföretag du är kund i
  • vilka tjänster och produkter du har avtalat med oss om

Utlämning och registrering av andra personuppgifter i koncernens gemensamma kundregister, över de olika delarna av koncernen, kräver ditt samtycke.

Misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism

DKV Hälsa är skyldig att behandla personuppgifter för att förebygga, upptäcka, lösa och hantera bedrägerier och andra brott. Informationen erhålls från och överlämnas till andra banker och finansinstitut, polisen och andra myndigheter.

Behandlingsansvarig

Databehandlingsansvarig är den som bestämmer syftet med att behandla personuppgifter.
I Storebrandkoncernen är det den verkställande direktören för det företag som du har ingått avtal med.

Databehandlare

DKV Hälsa har ingått avtal med databehandlingsleverantörer. Personliga databehandlingsavtal reglerar all personlig information som delas med våra leverantörer. Våra leverantörer kan inte använda informationen för andra ändamål än vad som avtalats.

Storebrand har även databehandlingsavtal med konsulter som driver IT-lösningar utanför EU/EES, detta för att säkerställa korrekt behandling av personuppgifter utanför EU/EES, inkluderat Storebrand EU standardavtal med databearbetningsföretag som behandlar personuppgifter i tredje land. Dessa avtal rapporteras till datainspektionen.

Dataskyddsombud

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter så kan du sända ett mail till dataskyddsombud@dkvhalsa.se alternativt sända ett brev till Postadress: DKV Hälsa, Dataskyddsombud, 105 39 Stockholm.

Dina rättigheter

Insyn

Du har rätt att få information om vilken personlig information vi behandlar och hur vi behandlar dem. En stor del av den information vi har om dig som kund ger dig en översikt över dina personliga sidor.

Rättning

Det är viktigt att den information vi har om dig är korrekt och att de är nödvändiga för att genomföra de avtal vi har gjort med dig och ge dig bra service. Du kan kräva att vi korrigerar och tar bort information om dig om den är otillräcklig eller onödig.

Radering

DKV Hälsa tar bort personuppgifter när de inte längre behövs för att uppfylla det syfte de legat till grund för. Det innebär att så länge du har en relation med oss, behåller vi nödvändig information om dig. När ett avtat upphör, lagrar vi informationen tills preskriptionstiden för produkten har gått ut.