Vårdförsäkring för din familj!

I samband med att ditt företag har köpt en kollektiv vårdförsäkring där du omfattas, kan vi erbjuda din familj en fördelaktig försäkring.

Vår vårdförsäkring garanterar snabb behandling vid en tidpunkt och plats som passar dig och din familj bäst. I vårt nätverk finns specialister och sjukhus i Norden och i Europa. Genom vårt unika samarbete med Best Care får ni dessutom tillgång till Tysklands mest kvalificerade specialister inom hjärt- och kärlsjukdomar samt cancerbehandling.

ANSÖKAN ONLINE - MEDFÖRSÄKRAD

Det här ingår i Vårdförsäkring Plus

  • HelpLine  vårdplanering
  • Inläggning på sjukhus
  • Cancervård
  • Dagkirurgi
  • Specialistläkare
  • Sjukgymnast/Kiropraktor/Naprapat
  • Best Care  kvalitetssäkrat nätverk
  • Second opinion

I Topp ingår även:

  • Psykologi/Personstöd

Försäkringen gäller med undantag av befintliga skador. När den försäkrade varit behandlings- och symtomfri i 24 månader täcks även skador som uppstått tidigare. 

Obegränsad tid och ingen beloppsgräns

Det finns inga begränsningar i ansvarstid eller i försäkringsbelopp. Det innebär att vi täcker behandlingen så länge du är sjuk – oavsett vad det kostar, så länge försäkringen är gällande.

Hur gör jag för att teckna?

Om du vill teckna Vårdförsäkring för en eller flera familjemedlemmar, fyller du i ansökningsblanketten som finns på vår hemsida, alternativt ta kontakt med ditt företag för mer information.

Vem kan teckna?

Med familjemedlem menar vi barn och make/maka/sambo. Vårdförsäkringen kan tecknas till och med fyllda 66 år. Den anställde på företaget är försäkringstagare och familjemedlemmar kommer att ha kvar avtalet så länge den anställde arbetar på företaget, eller tills familjemedlemmen fyller 72 år. Om den anställde slutar, eller familjemedlemmen fyller 72 år, kan försäkringen behållas till individuella aktuella premier.

OBS! För att kunna ta del av detta familjeerbjudande måste försäkringstagaren vara ansluten till ett kollektivt gruppavtal.