Vanliga frågor

... om försäkringen

Vad kostar försäkringen?

En individuell försäkring premieberäknas efter ålder, val av produkt och ger en högre kostnad om du röker. En gruppförsäkring har ett fast pris. Se "Produkter/Företag" eller "Produkter/Individ".

Vilka premieökningar kommer jag att få?

Våra individuella premier ökar i takt med ålder och en indexering på årsbasis. Se premietabell under "Produkter/Individ".

Jag vill säga upp min försäkring. Hur gör jag?

Vi vill ha din uppsägning skriftligt. Du kan maila den till oss. Ange avtalsnummer samt namn på den vars försäkring ska avslutas. Vi avslutar din försäkring från och med den 1:a i nästkommande månad.

Får jag tillbaka pengar vid en uppsägning?

Ja, om du säger upp din försäkring och har betalat in premier för en längre tid så återbetalar vi den överskjutande premien. Ange ditt kontonummer för återbetalning i samband med uppsägningen.

Gäller min försäkring vid resa utomlands?

Nej, din vårdförsäkring gäller inte på resa. De flesta hemförsäkringar täcker sjukdom vid resa. Kolla med ditt försäkringsbolag.

Kan jag byta betalare för min försäkring?

Ja, det finns en blankett för detta att ladda ner, se Produkter/Individ - Byte av betalare.

Jag har autogiro, när dras pengarna?

Belopp och dragningsdatum framgår av din avisering som du fått. Vanligast är att dragningen görs den 1:a i månaden. Premien betalas i förskott.
​Om du har fått en faktura så ska den betalas, nästkommande avisering blir då för autogiro.

Vad ingår i min försäkring?

Du får vid varje nytt avtalsår ett försäkringsbrev som beskriver vilka försäkringsmoment som ingår i din försäkring. Om du vet vilken produkt du har kan du läsa mer om den i produktbladen du finner under "Produkter".

Varför har jag fått ett undantag (klausul)?

Med bakgrund i de hälsoupplysningar du lämnat har vi gjort bedömningen att vi kan erbjuda dig försäkringen, men med undantag av något eller några försäkringsmoment. 

Hur lång tid tar det innan jag får den ersättning jag gjort anspråk på?

Vårt mål är att behandla ditt ersättningsanspråk inom 14 dagar. Du får en återkoppling via SMS, mejl eller brev när utgifterna återbetalas.

När kan jag få reseersättning?

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga resekostnader vid sjukhusinläggning och/eller operation. Vid specialistläkarbesök ersätts resekostnader om den försäkrade har längre än 15 mil mellan hemmet och behandlingsstället, enkel resa. Vi ersätter nödvändiga och skäliga resekostnader för en vuxen ledsagare vid sjukhusinläggning och/eller operation när den försäkrade är under 18 år och/eller när det är medicinskt nödvändigt. Alla resor ska förhandsgodkännas av DKV Hälsa. Bifoga orginalkvitton. 

Täcker försäkringen tandvård?

Försäkringen täcker inte konsultation, behandling, kontroll eller operation av tänder, tandsjukdom och tandskador hos tandläkare, tandläkarspecialist, tandhygienist eller tandtekniker.

Täcker försäkringen vård utomlands?

Försäkringen gäller för behandling i Norden hos/vid behandlare, sjukhus och kliniker som försäkringsgivaren har samarbetsavtal med. Detta betyder att all behandling ska påbörjas i Norden och att den försäkrade vid remisskrav i försäkringsvillkoren ska vara remitterad från läkarspecialist i Norden.

Försäkringen gäller för behandling i Norden även om skada eller sjukdom inträffar utanför Norden.

Om försäkringsgivaren inte hittar vårdgivare och/eller kompetens i Norden, kan försäkringsgivaren använda sig av vårdgivare i det europeiska nätverket, förslagsvis så nära Norden som det är möjligt.

Täcker försäkringen kostnader för medicin?

Försäkringen täcker kostnader för nödvändiga läkemedel och material som används under operationen/behandlingen på sjukhuset/kliniken/ hos specialistläkaren. Andra kostnader för medicin ersätts inte. 

Hur stor del av premien är skattepliktig?

70% av premien för vårdförsäkringen ska förmånsbeskattas av den anställde.

Jag har fått en påminnelse på en faktura jag har betalat. Varför?

Om vi fick inbetalningen något försenat så kan den ha bokförts efter att påminnelsen producerades.
Eller så kan något kan ha varit fel i referensangivelsen och vi har inte kunnat härleda betalning till dig/er.
Mejla till admin@dkvhalsa.se för att få säkerställt vad som hänt. 

Upp

... om återförsäljares kund

Är min kund försäkrad hos er?

Mejla en fullmakt till info@dkvhalsa.se och du kan förvänta dig ett svar inom 24 timmar.

Vilken premie betalar min kund?

Mejla en fullmakt till info@dkvhalsa.se och du kan förvänta dig ett svar inom 24 timmar.

Upp

... från företag om gruppavtalet

Vi saknar en faktura. Kan vi få en kopia?

Ja visst. Mejla oss till admin@dkvhalsa.se och ange gruppavtalsnummer och vilken period fakturan ni saknar gäller.

Kan en anställd som slutar hos oss överta försäkringen?

Ja. En försäkrad som har anslutits till försäkringen genom fullt-arbetsför-begreppet erbjuds att överta försäkringen utan att lämna hälsodeklaration om försäkringen varit ikraft och betald i minst 6 månader.

Kan vi byta betalare för vårt försäkringsavtal?

Ja, ni kan flytta hela avtalets försäkringsinnehav till annat bolag. Blankett för detta finns att ladda ner, se Produkter/Företag - Flytt mellan bolag.

Vi vill säga upp avtalet. Kan vi göra det?

Vi behöver få er uppsägning skriftligt, det går bra att mejla. Ange ert gruppavtalsnummer och önskat datum för uppsägningen. Vi avslutar ert försäkringsavtal tidigast från och med den 1:a i nästkommande månad.

Vi har lagt in om betalning via autogiro, när dras pengarna?

Belopp och dragningsdatum framgår av din avisering som du fått. Vanligast är att dragningen görs den 1:a i månaden. Premien betalas i förskott.
Om ni får en faktura så ska den betalas, nästkommande avisering blir då för autogiro.

Hur stor del av premien är skattepliktig?

70% av premien för vårdförsäkringen ska förmånsbeskattas av den anställde.

Är premien avdragsgill för företaget?

Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren.

Vi har fått en påminnelse på en faktura vi har betalat. Varför?

Om vi fick inbetalningen något försenat så kan den ha bokförts efter att påminnelsen producerades.
Eller så kan något kan ha varit fel i referensangivelsen och vi har inte kunnat härleda betalning till dig/er.
Mejla till admin@dkvhalsa.se för att få säkerställt vad som hänt. 

Jag har fått en faktura som innehåller personer jag har avanmält. Varför?

Det kan bero på att vi inte har mottagit er avanmälan eller så utfördes ändringen när fakturan redan var producerad.

Vi kan ha utfört ändringen men det finns restbelopp kvar att betala.

Om du är osäker, vänligen mejla till admin@dkvhalsa.se och fråga.

Vårt avtal är uppsagt, men vi har fått ännu en faktura/dragning på autogiro. Varför?

Faktura eller avisering om autogirodragning kan redan ha varit utsänd innan vi mottog eller hann utföra uppsägningen.

Det kan vara ett restbelopp på försäkringen vid avslutat avtal.

Om avtalets försäkringar är till fullo betalda kan du bortse från fakturan. Ingen påminnelse kommer att sändas i detta fall.

Upp