Förmånsbeskattning och avdragsrätt

Skatteregler för privat vårdförsäkring - reglerna gäller från 1 januari 2006 för vårdförsäkring som betalas av arbetsgivaren.

Förmånsbeskattning för anställda: 2 % av premien
Skatteverket har i sina anvisningar klargjort vilka försäkringsmoment som ska förmånsbeskattas. För DKV Hälsas försäkringar gäller det:

  • patientavgifter inom offentlig vård
  • resor till och från vård

Det här innebär att om du har en DKV Hälsa vårdförsäkring som betalas av arbetsgivaren kommer denne att lägga 2 % av premien på toppen av din lön.
Ett räkneexempel:

  • årspremie: 4.334 kronor
  • förmånsbeskattning, 2 %: 86:70 kronor
  • på detta belopp drar arbetsgivaren skatt och betalar sociala avgifter
  • årskostnaden vid 55 % marginalskatt blir 47:70 kronor för den anställda

Skatteverket har även fastställt regler för försäkringar som tecknas ”i samband med tjänst”. Dessa regler gäller inte DKV Hälsas vårdförsäkring.

Avdragsgillt för företaget
2 % av premien är avdragsgill.

Arbetsgivaren betalar premien för medförsäkrad

Om arbetsgivaren betalar premien för medförsäkrad till en anställd gäller följande:

  • hela premien är avdragsgill för företaget
  • hela premien är skattepliktig förmån för den anställde och ska beskattas
  • sociala avgifter ska erläggas på hela premien.