Förmånsbeskattning Vårdförsäkring

Arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar kommer att förmånsbeskattas från och med den 1 juli 2018

Reglerna innebär att en anställd från och med den 1 juli 2018 anses få en förmån när arbetsgivaren betalar premier för en sjukvårdsförsäkring. Endast de delar i sjukvårdsförsäkringen som avser hälso- och sjukvård ska förmånsbeskattas. De delar som avser förebyggande behandling och rehabilitering i försäkringen är även fortsättningsvis skattefria.


Premier som betalas av arbetsgivaren före den 1 juli 2018 kommer inte att förmånsbeskattas.

Hur stor del av premien ska beskattas?

DKV Hälsas preliminära tolkning är att 70 procent av premien för våra försäkringar ska förmånsbeskattas.

Vad innebär den nya lagen för den anställde?

Det blir ingen ändring i produkten, innehållet och premien är samma som tidigare. Skatten för den anställde beror på premie, lön och skattenivå.
Se två räkneexempel för nedan:

Vid en premie på 550 kronor per månad, kommer 70 procent, det vill säga 385 kronor, att förmånsbeskattas. Om den försäkrade betalar 35 procent i skatt blir förmånsskatten 135 kronor per månad.

Vid en premie på 800 kronor per månad, kommer 70 procent, det vill säga 560 kronor, att förmånsbeskattas. Om den försäkrade betalar 35 procent i skatt blir förmånsskatten 196 kronor per månad.

För medförsäkrad blir det ingen skillnad i samband med de nya skattereglerna.

Vad innebär den nya lagen för företaget

Företaget ska betala arbetsgivaravgifter på den förmånspliktiga delen av premien. Samtidigt blir hela premien och arbetsgivaravgiften avdragsgill. I slutändan blir nettoeffekten för företag som betalar bolagsskatt att kostnaden blir marginellt lägre.

Vad rekommenderar DKV Hälsa?

Vårdbehovet är fortfarande oförändrat och det är fortfarande fördelaktigt att få denna försäkring av sin arbetsgivare. Därför rekommenderar vi våra kunder att fortsätta med vårdförsäkringen. Trots en ökad inkomstskatt är en arbetsgivarbetald försäkring fortfarande en bra förmån.

Vad erbjuder DKV Hälsa till de kunder som tycker att skatteeffekten blir för stor?

För företag med kollektivt avtal och färre än 100 försäkrade erbjuder vi fasta premiesänkningar vid val av självrisk eller remisskrav.

  • Självrisk 500 kr - premien reduceras med 20 %
  • Självrisk 1000 kr - premien reduceras med 35 %
  • Remisskrav – premien reduceras med 50 %

Företag med fler än 100 försäkrade ombeds kontakta DKV Hälsa för prisuppgifter.

  • Självrisk och remisskrav kan inte kombineras
  • Karens kan inte läggas in på befintliga grupper

Avanmäla enskilda individer?

Försäkrade som inte önskar vara kvar i gruppen kommer att beviljas utträde ur gruppförsäkringen. De som avanmäls kan inte anslutas på nytt i gruppen via full arbetsförhet utan kommer att behöva söka försäkring med hälsodeklaration. Det är företaget som ska avanmäla de anställde, den anställde kan inte göra det själv.

Om försäkringen avslutas så upphör DKV Hälsas ansvar och eventuell behandling kommer att avslutas.

Betala premie före 1 juli?

Premien kan betalas månad-, kvartals-, halvårs- eller helårsvis. Det är upp till arbetsgivaren att välja hur ofta premien ska betalas. Om arbetsgivaren vill ändra betalningsintervall vänligen meddela DKV så snart som möjligt på admin@dkvhalsa.se.

Vänligen kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567 om du har frågor om skatter och arbetsgivaravgifter, https://www.skatteverket.se/.

Vid frågor om vårdförsäkringen – kontakta DKV Hälsas kundservice på telefon 08-619 62 00 alternativt din rådgivare.

För information om Riksdagsbeslutet, se www.riksdagen.se.