Elektroniskt arkiv

Ett arkiv med personliga sidor, för dig eller ditt företag.

  • Alla dokument som rör din försäkring ligger i ditt personliga arkiv.
  • Fakturor och andra företagsdokument ligger i ett företagsarkiv.
  • Du slipper alla papper som samlas på hög.
  • Du får ett mejl när ett nytt dokument finns att läsa i arkivet.
  • Observera att webbdokumenten ersätter papperskopian som du annars skulle fått med posten.

Individuella avtal och gruppavtal - logga in