Felanmälan för internt bruk

FELANMÄLAN HELPLINE WEBB eller F2100 - klicka på länken.

  1. Gäller din felanmälan Helpline webb? Svar:
    (Gäller det ett lösenordsrelaterat problem så ska det enbart mailas till helpdesk@fdc.dk, se info i inloggningssidan till Helpline webb, det är EJ en felanmälan.)
  2. Gäller din felanmälan F2100? Svar:
  3. Hur långt kommer du? Vad KAN du göra? Svar:
  4. Var tar det stopp? Vad kan du INTE göra? Svar:
  5. Vilka lösningar har du redan provat som inte har hjälpt (t ex startat om webbläsaren eller datorn, loggat ut och in igen, uppdaterat ditt lösenord)? Svar:
  6. Ange en kontaktuppgift: brukarID, mailadress och telefonnummer, där någon snabbt kan nås för eventuella kompletterande frågor. Svar:

Beskriv problemet så tydligt som möjligt. Bifoga skärmprintar - det är till stor hjälp för förståelsen av problemet.

INFORMERA INTERNT OM ATT DU HAR FELANMÄLT PROBLEMET.

Om länken inte fungerar, gör följande:

Sänd mejl Till: helpdesk@fdc.dk
Sänd Kopia på mejlet till: yvonne.carlsson@dkvhalsa.se och kaare.tomte@storebrand.no
Ange ämne: "Felanmälan Helpline webb" eller "Felanmälan F2100" och markera med "Hög prioritet".

I fritexten i mailet lägger du in punktlistan med frågor ovan och besvarar dem så gott du kan.